24小时服务热线

400-108-0975

标题

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

申论范文赏析:众筹之价值  

 标题评析:采用一句式标题,直接采用题干所要求的“话题”作为标题,立意准确,简洁明了。
 什么叫做众筹?即多人为完成某一件事去筹集力量和资源。众筹在现在的生活中涉及了很多领域,可用于筹钱治病救人,亦可评估某件产品的生产价值,但在如今这个“大众创新,万众创业”的时代,最常见于的还是为创业而发起的众筹。国家的富足,社会的平等,政策的支持,促使着人们不断创新,但光有好点子还不够,并不是每一个人都有足够的资金去创业和孵化内心的创意,此时,众筹便应运而生,出现在人们的视野,它为想要创业而无法创业的创业者们提供了支持,但众筹仅仅只是为了筹集资金吗?不,众筹有着金钱以外的价值。
 评析:文章开头以阐述众筹的定义作为切入,指出了众筹在当今社会生活中的诸多好处,进而引出本文的观点——众筹具有金钱之外的价值。文章开头紧扣题目,对题干中“众筹:金钱之外的价值”的话题进行定义的阐释及背景的引述,而后通过设问提出自己的观点,逻辑明晰,行文流畅。
 引入资源,吸引人才,是众筹的首要价值。所谓“众人拾柴火焰高”,这句谚语正是众筹概念的雏形,其中的“人”便是人才,“柴”便是资源,而“火焰”则是创业公司的发展。初次尝试创业的人们,往往面临既缺资金、又缺人才的尴尬,众筹一般会以股权抵押的形式筹到足够的金钱,金钱只是资源的一部分,重要的是这些投资者背后各个领域的强大资源,那才是众筹的真正价值,也是为“火焰”燃烧提供的最强大的“柴火”。不仅如此,在众筹的过程中,势必会接触到各种各样的投资人或者说感兴趣的人们,其中必然不乏志同道合的伙伴,他们以众筹为桥梁,与创业者相连接,汇聚成一个团队,为创业的火焰更添了一份力量。
 评析:分析型分论点,采用说理式论证,引入谚语,并在众筹的语境下对其加以解释,段落内容紧紧围绕分论点——引入资源,吸引人才,是众筹的首要价值。谚语的引用不牵强、正确恰当且为人熟知,在后文能够根据对谚语的解释自圆其说,逻辑清晰。
 改变模式,能量裂变,是众筹的重要价值。如果说人才和资源给创业者提供创业的能力、推开了创业大门的话,那么众筹的另一个价值——改变模式、能量裂变,解决了创业的生存问题。传统的创业中,即使拥有资金,想要把具象化的产品卖出去,也是一个大坎,但众筹改变了这种模式,众筹过程中的投资人,他们不仅是稳坐幕后的资本方,也是是众筹产品的消费者,更是产品的传播者、宣传者,这种方式的改变,让创业的存活变得更加容易。更何况,众筹所聚集的人,本身就拥有复杂的资源链,每个人发挥其部分能量,就会和裂变一样产生大量的项目,给创业产品提供发展平台,让创业公司更容易存续。
 评析:本段采用理论论证,分析型分论点,即改变模式,能量裂变,是众筹的重要价值。通过阐述传统创业中的现实问题突出“众筹改变模式,能量裂变的重要价值”,论述深刻,紧贴现实,说服力强。
 推动创新,发展社会,是众筹的最终价值。在这个“大众创新,万众创业”的时代,众筹给人们提供了大量的机会,孵化了数目庞大的创意,给创业者们提供了相较而言轻松的创业环境,人们可以为了创新而创新,并非为了生存而创业,这是推动创新的重要前提。与双创紧密相连的众筹为人们提供了公平竞争的机会,提供了更多的上升平台,使得人们能够创造更多的财富,使社会能够发展的更美好。
 评析:本段采用说理式论证,分析型分论点,即推动创新,发展社会,是众筹的最终价值。段落内容对众筹更深一层的意义进行阐述,与前文形成层层递进的格局,行文逻辑性强。
 众筹所带来的价值,可不仅仅是给创业者提供金钱,也能带来人才和资源,为推开创业大门提供一份力;还能改变模式,提高能量,让创业火焰更易存续;更能推动创新,推动社会发展,让国家更加繁荣昌盛。
 评析:首尾呼应式开头,言简意赅地总结了众筹的重要意义,呼应上文,回扣主题。
 总评析:本文的总论点为“众筹有着金钱以外的价值”,文章紧密围绕众筹的价值展开。文章分论点为众筹除去金钱之外还有着“引入资源,吸引人才”、“改变模式,能量裂变”、“推动创新,发展社会”的价值。本文层次鲜明,逻辑明晰,说明作者有着良好的行文框架意识。另外,本文通篇采用理论论证,论证逻辑严谨、清晰,分析细致透彻,说服力强,可见作者日常不仅对于时政内容有一定的学习和积累,还注重进行内化理解,形成自己的见解,这一点非常值得学习。
工简教育