24小时服务热线

400-169-8586

标题

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

80分的申论作文,结尾都是这样写的!

众所周知,文章的结尾可以总结全文、升华主题。对于一篇文章来说,开头固然重要,但结尾的作用也不容小觑。尤其是公务员考试中的申论大作文,好的结尾可以给阅卷老师留下更为深刻的印象。

江考网

国考申论考试中,大多数考生容易犯两个错误:一是结尾写得太多,内容东拉西扯,使得结尾过于冗繁,让阅读者摸不着头脑;二是结尾写得太少,言之无物或空喊口号,使得结尾与文章主体内容脱节。可别小看这两大错误,它们很可能让你无缘申论高分,甚至影响你的上岸之路。

今天便和各位小伙伴好好聊聊,优秀的申论作文,该如何写结尾。

一、结尾的标准

申论写作文章的结尾需做到简洁、总结全文和升华主题。

1、简洁。这个要求与开头相似,结尾部分要干净利落,古人形容文章“凤头猪肚豹尾”,豹尾灵动迅捷,比喻着结尾要通过简短的段落让阅读者再次了解作者论述的主题和主要观点,因此结尾字数不易过多,写200字以内为宜。

2、总结全文。结尾同样也要体现立意,其最为基本的要求就是在结尾部分要能回扣主题,总结全文内容。这样能够使文章前后呼应,内容紧凑。总结全文一般有两个方法:一方面,要再次展示总论点,起到点题的作用;另一方面,要概括各个分论点,相当于对文章主要内容的总结。

3、升华主题。这是结尾的更高的要求,在达到形式上简洁和内容上总结全文的要求的基础上,适当升华主题。但是要注意,升华不等于拔高文章,不等于喊口号,这样会使文章结尾脱离论述的主题,弄巧成拙。

二、写作技巧

结尾标准从形式与内容上规范了申论文章的结尾,考生们学习写作结尾时,应该从掌握基础写法开始,尽量做到篇幅短小,内容扎实。

1、再现总论点

最后一段发挥的作用就是收束全文,申论文章最后仍需要点明文章主旨,最简单的方式就是复述总论点,但需要注意不是照抄总论点,而是用换一种表达方式展现出总论点。我们用“培育社会道德要落小、落细、落实”主题为例。

【案例】行远,必先修其近;登高,必先修其低。近不修,无以行远路;低不修,无以登高山。社会是我们共同的家庭,每位家庭成员都需要从一点一滴做起,践行道德规范、提高精神文明,养成良好习惯、培养高尚品质,共同建立我们的精神家园。

【江考网解析】范例所示第一句引述名言,表示从细微处做起。第二句阐释个人与社会的关系,最后一句讲到要培育良好的社会道德就得每一个个体自觉地“践行道德规范、提高精神文明,养成良好习惯、培养高尚品质”,点明文章“培育社会道德要落小、落细、落实”的中心论点。

2、概括各个分论点

总结全文的另一种方法就是概括前面文章主体部分的内容,而我们前面说到过,文章主体部分是围绕分论点展开进行论述的,因此我们在结尾的部分,也可以再次将各个分论点提炼出来,形成总结,起到收束文章内容的作用。我们以“促进科技成果转化”的主题为例,分论点是“提升高校的科技研发水平”、“加强企业与高校技术研发的交流互动”和“政府出台积极的激励政策”等。

【范例2】高校科技成果转化除了需要科技成果自身过硬之外,还需要政府职能的转变和企业与高校的通力合作。当前,促进高校科技成果转化的良好政策激励环境正在形成。“好风凭借力,送我上青天。”我们可以这样说,三方合力共促我国科技成果转移转化的“春天”来了!

【图图点拨】范例所示第一句,通过并联连词将三个分论点的内容串联起来,总结了促进科技成果转化的三方力量。并通过引述背景,展示政府政策激励的作用,对未来科技成果转化作出了展望,点明了三个措施共同发力定能实现科技成果高效转化的美好前景。

人们说:“好的开头,是文章成功的一半”。其实,好的结尾,又何尝不是优秀范文的保障呢?结尾,是文章的画龙点睛之笔,也是体现文章作者对整个文章的规划与构思,无论是复述总论点还是概括分论点,其实都是点明文章的立意,并适度升华主旨。因此,各位小伙伴在学习过程中要牢记结尾的作用,勤动笔,多写作,用生花妙笔征服阅读老师,抱得高分归!

江考网公考

发表评论